Eğitim – Akademi

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO İZMİR)

” Mesleğe Hazırlık Kurs Programı – Çalışma Grubu Eğitimi” İzmir

2010 ~ 2015

” 47. Dönem Yönetim Kurulu – SİM Komisyonu” İzmir, 2010

Ege Üniversitesi (EU)

İnşaat Mühendisliği Bölümü Seçmeli Dersi: 346 Computer Aided Design,

2011-12  Bahar Dönemi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE)

Mimarlık Bölümü Ana Dersi: AR432, Structures in Architecture VI,

2011-12 Bahar Dönemi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitsi (MSKÜ)

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi: MAT 1813, Temel MAtematik,

2018-19 Güz Dönemi