Yayınlar

BİLİMSEL MAKALELER

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI)

Egilmez, O. O., Alkan, D., and Ozdemir, T. (2009). “Cyclic behavior of steel I-beams modified by a welded haunch and reinforced with GFRP,” Steel and Composite Structures, TECHNO Press, Vol. 9, No. 5, 419-444.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Egilmez, O. O., Alkan, D. (October 2009). ‘’ Strengthening of Permanent Metal Deck Forms Used for Lateral Bracing of Steel Bridge Girders’’. Chamber of Civil Engineers Technical Journal, 4891-4904, Yazı 320

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Egilmez, O. O., Alkan, D., and Ozdemir, T. (2010). “Improving the ductility of steel I beams through the use of glass fiber reinforced polymers,” Structural Stability Research Council Conference, Orlando, USA, May 12-14.

Alkan, D., Egilmez, O. O., Donmez, C., Tanoglu, M. (2008). “Prevention of local buckling in beam-column connections of moment resisting frames by glass fiber reinforced polymers,” Proceedings of the 8th International Congress on Advances in Civil Engineering, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, September 15-17, 419-426.

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Alkan, D., Dönmez, C. (Ekim 2015), “Yatık Kirişli Betonarme Çerçevelerin Deprem Davranışını Değiştirme Yolunda Yapısal Sisteme Yönelik Bazı Müdahalelerin Yapı Maliyetine Etkileri Üzerine Bir Çalışma”. 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 14-16 Ekim 2015 – DEÜ – İZMİR

Onur Kutlukaya, Hülya Altun, Alkan, D. (Aralik 2013), “Güvenli Yapı Tasarımı ve Üretiminde İmar Mevzuatının Önemi ve Deprem Yönetmeliği”. TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013, İzmir

Egilmez, O. O., Alkan, D. (October 2009). ‘’ Strengthening of Permanent Metal Deck Forms Used for Lateral Bracing of Steel Bridge Girders’’. Chamber of Civil Engineers Technical Journal, 4891-4904, Yazı 320, Shoraten Voyager, Antalya

Egilmez, O. O., Donmez, C., Alkan, D., Tanoglu, M. (2007). “Enhancing cyclic behavior of existing beam-column connections by glass fiber reinforced polymers,” Proceedings of the International Symposium on Advances in Earthquake and Structural Engineering, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey, October 24-26, Vol. 4, 273-282.

 

Tez

Alkan, D. (Eylül 2008). “Numerical Study on Enhancement of Plastic Rotation Capacity of Seismic Steel Moment Connections by Fiber Reinforced Polymer Materials”. M.S. Thesis to Izmir Institute of Technology